drs. Carolien Verdel, De Meent 7, 3421 GT Oudewater, tel. 0653941831

Conflictcoach

Een conflictcoach wordt ingezet om juist een conflict te voorkomen. Deze kan bijvoorbeeld uitkomst bieden wanneer een werknemer die altijd goed heeft gefunctioneerd, dat niet meer doet. Het kan zijn dat hij of zij zelf wel weet wat de oorzaak is, maar er niet met iemand uit het bedrijf over wil praten. Het kan ook zijn dat de werknemer zelf niet begrijpt wat er met hem of haar aan de hand is. De conflictcoach kan in een diepgaand vertrouwelijk gesprek vaak de oorzaak achterhalen.Een ander voorbeeld betreft een werknemer die niet goed in de groep past. Er kan dan individueel met de leden van de groep gesproken worden, maar ook kan de conflictcoach de groep als geheel met elkaar in gesprek laten gaan. Zo kan naar elkaar uitgesproken worden wat de punten van irritatie zijn en kan er door de groep gewerkt worden aan het verbeteren van de sfeer.