drs. Carolien Verdel, De Meent 7, 3421 GT Oudewater, tel. 0653941831

Wat is Mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict door de partijen zelf, onder deskundige leiding van een mediator. De mediator is een onpartijdige en onafhankelijke derde die partijen stimuleert en begeleidt bij het vinden van een creatieve oplossing. Ook bewaakt de mediator daarbij het verloop van het proces.

Voordelen ten opzichte van rechtspraak

1. kostenbesparend

Het uurtarief van een mediator ligt in bijna alle gevallen lager dan dat van een advocaat. Daarnaast werken beide partijen tegelijkertijd met 1 mediator i.p.v. dat beide partijen hun eigen advocaat moeten betalen.

2. tijdbesparend

Een mediator is per direct beschikbaar, verdere escalatie kan daardoor voorkomen worden. De gang naar de rechter kan tijdrovend zijn en een definitieve uitspraak kan soms jaren op zich laten wachten.

3. groter draagvlak

De mediator bedenkt geen oplossingen, die bedenken partijen zelf. Het draagvlak van de uitkomst van de mediation is daardoor veel groter.